Hoah
白翎鷥
白翎鷥

Hoah

2022-09-24|閱讀時間約 1 分鐘
0
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
作者介紹
白翎鷥
白翎鷥
孤身 1 隻白翎鷥, 半舌 ê Tâi-oân囝, 陷眠 ê A-siu-lô
本文發佈於
喙講Tâi-oân-ōe, 手寫Tâi-gí-bûn, 思念Tâi-oân-sū, 成做Tâi-oân-lâng!
如果要發表留言,請先登入註冊會員
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限