<![CDATA[律師不是魔法師 | 文章列表 | 方格子 - vocus]]> https://vocus.cc https://vocus.cc/n/images/vocus-og-banner.jpg 律師不是魔法師 | 文章列表 | 方格子 - vocus https://vocus.cc RSS for Node Wed, 18 May 2022 20:27:46 GMT <![CDATA[【法諮日常◇64】你以為我是7-11嗎?]]> https://vocus.cc/article/618dc61afd89780001102ab9 618dc61afd89780001102ab9 Tue, 17 May 2022 01:00:01 GMT <![CDATA[【法諮日常◇63】牽拖裝熟先哭哭也是一種社會技能]]> https://vocus.cc/article/618dc52bfd8978000110242a 618dc52bfd8978000110242a Fri, 13 May 2022 01:00:00 GMT <![CDATA[【法諮日常◇62】現在不用歹年冬就很多XX了]]> https://vocus.cc/article/618dc3fffd89780001101ce0 618dc3fffd89780001101ce0 Tue, 10 May 2022 01:00:00 GMT <![CDATA[【法諮日常◇61】我的話還沒說完!]]> https://vocus.cc/article/618dc16cfd89780001100bcc 618dc16cfd89780001100bcc Fri, 06 May 2022 01:00:00 GMT <![CDATA[【法諮日常◇60】我的孩子不是我的孩子?]]> https://vocus.cc/article/618cd6f8fd897800010b3590 618cd6f8fd897800010b3590 Tue, 03 May 2022 01:00:00 GMT <![CDATA[【法諮日常◇59】個資很重要我同意,但.....]]> https://vocus.cc/article/618cd577fd897800010b2aa4 618cd577fd897800010b2aa4 Fri, 29 Apr 2022 01:00:00 GMT <![CDATA[【法諮日常◇58】林子大了,什麼鳥都有]]> https://vocus.cc/article/618cd27dfd897800010b1374 618cd27dfd897800010b1374 Tue, 26 Apr 2022 01:00:01 GMT <![CDATA[【法諮日常◇57】不知道在想什麼的諮詢民眾]]> https://vocus.cc/article/618cce61fd897800010aed20 618cce61fd897800010aed20 Fri, 22 Apr 2022 01:00:04 GMT <![CDATA[【法諮日常◇56】很重要,所以問四次?]]> https://vocus.cc/article/618ccd44fd897800010ae2c7 618ccd44fd897800010ae2c7 Tue, 19 Apr 2022 01:00:01 GMT <![CDATA[【法諮日常◇55】您好~我不是吸血鬼律師,我只是奶爸律師]]> https://vocus.cc/article/618ccbb2fd897800010ad82e 618ccbb2fd897800010ad82e Fri, 15 Apr 2022 01:00:01 GMT <![CDATA[【法諮日常◇54】疫情影響讓外頭人潮變少了,但免費法律諮詢例外]]> https://vocus.cc/article/618cc9d2fd897800010aca9d 618cc9d2fd897800010aca9d Tue, 12 Apr 2022 01:00:01 GMT <![CDATA[【法諮日常◇53】永遠快樂的秘訣]]> https://vocus.cc/article/618cc2ddfd897800010a9d1d 618cc2ddfd897800010a9d1d Fri, 08 Apr 2022 01:00:02 GMT <![CDATA[【法諮日常◇52】您好~我不是吳柏毅,也不是傅潘達律師]]> https://vocus.cc/article/618cc63cfd897800010ab2db 618cc63cfd897800010ab2db Tue, 05 Apr 2022 01:00:02 GMT <![CDATA[【法諮日常◇51】您好~我不是帶天命的法師。我只是個帶賽的律師]]> https://vocus.cc/article/618cc458fd897800010aa770 618cc458fd897800010aa770 Fri, 01 Apr 2022 01:00:00 GMT <![CDATA[【法諮日常◇50】您好~我不是爛律師。我姓洪,是洪律師]]> https://vocus.cc/article/618cbdc3fd897800010a7db9 618cbdc3fd897800010a7db9 Tue, 29 Mar 2022 08:00:05 GMT <![CDATA[【法諮日常◇49】法律諮詢時,聽到最驚悚的四句話]]> https://vocus.cc/article/618cbc63fd897800010a7572 618cbc63fd897800010a7572 Fri, 25 Mar 2022 01:00:05 GMT <![CDATA[【法諮日常◇48】你知道我爸是誰嗎?]]> https://vocus.cc/article/618cb9b3fd897800010a63d9 618cb9b3fd897800010a63d9 Tue, 22 Mar 2022 01:00:03 GMT <![CDATA[【法諮日常◇47】OK,好~]]> https://vocus.cc/article/618cb785fd897800010a5504 618cb785fd897800010a5504 Fri, 18 Mar 2022 02:00:06 GMT <![CDATA[【法諮日常◇46】徵求編故事高手]]> https://vocus.cc/article/618cb62afd897800010a4ada 618cb62afd897800010a4ada Tue, 15 Mar 2022 01:00:02 GMT <![CDATA[【法諮日常◇45】兩光醫院診斷證明?]]> https://vocus.cc/article/618cb527fd897800010a43f3 618cb527fd897800010a43f3 Fri, 11 Mar 2022 01:00:04 GMT <![CDATA[【法諮日常◇44】我是誰?我在哪?我在幹嘛?]]> https://vocus.cc/article/618cb4adfd897800010a40a5 618cb4adfd897800010a40a5 Tue, 08 Mar 2022 07:54:55 GMT <![CDATA[【法諮日常◇43】數學很好的阿姨]]> https://vocus.cc/article/618cb39dfd897800010a32ef 618cb39dfd897800010a32ef Fri, 04 Mar 2022 01:00:03 GMT <![CDATA[【法諮日常◇42】不要考驗一個律師的記憶力,好嗎~?!]]> https://vocus.cc/article/618cb23cfd897800010a29b2 618cb23cfd897800010a29b2 Tue, 01 Mar 2022 01:00:03 GMT <![CDATA[【法諮日常◇41】錢既然付了案件就只能贏不能輸]]> https://vocus.cc/article/618cb0f6fd897800010a225b 618cb0f6fd897800010a225b Sun, 27 Feb 2022 01:00:02 GMT <![CDATA[【法諮日常◇40】哩厚!挖系阿弟啊專科律師]]> https://vocus.cc/article/618cafa0fd897800010a1a9b 618cafa0fd897800010a1a9b Fri, 25 Feb 2022 01:00:02 GMT <![CDATA[【法諮日常◇39】哩厚!挖系勞工法專科律師]]> https://vocus.cc/article/618cae80fd897800010a1408 618cae80fd897800010a1408 Wed, 23 Feb 2022 01:00:04 GMT <![CDATA[【法諮日常◇38】哩厚!挖系家事法專科律師]]> https://vocus.cc/article/618cad5ffd897800010a0d2e 618cad5ffd897800010a0d2e Mon, 21 Feb 2022 01:00:02 GMT <![CDATA[【法諮日常◇37】近日做法律諮詢時聽到最驚悚的五句話]]> https://vocus.cc/article/618cab49fd897800010a0036 618cab49fd897800010a0036 Sat, 19 Feb 2022 01:00:02 GMT