<![CDATA[利他能の人生調劑所 | 文章列表 | 方格子 - vocus]]> https://vocus.cc https://vocus.cc/n/images/vocus-og-banner.jpg 利他能の人生調劑所 | 文章列表 | 方格子 - vocus https://vocus.cc RSS for Node Sun, 05 Dec 2021 12:13:32 GMT <![CDATA[【職涯設計】你的目標不是你的目標:我們為何這樣設定,那樣努力?]]> https://vocus.cc/article/619f372cfd89780001db5e36 619f372cfd89780001db5e36 Thu, 25 Nov 2021 08:58:44 GMT <![CDATA[【個體經營】在他人的身上,看見成為Giver的責任:不是我太博愛,而是這世界真的需要關懷]]> https://vocus.cc/article/6198a2e2fd8978000162a9a3 6198a2e2fd8978000162a9a3 Sun, 21 Nov 2021 07:24:04 GMT <![CDATA[【職涯設計】忙著跟上趨勢之餘,你是否忘了觀照回自身?]]> https://vocus.cc/article/61860d17fd89780001e5268a 61860d17fd89780001e5268a Sat, 06 Nov 2021 06:51:25 GMT <![CDATA[【職涯設計】打造理想的生涯,不可不知的人生三色]]> https://vocus.cc/article/616a7448fd897800011a7ea0 616a7448fd897800011a7ea0 Sat, 16 Oct 2021 08:52:42 GMT <![CDATA[【職場學習】突破學習的四大誤區,讓你這邊工作那邊升級]]> https://vocus.cc/article/6163b3e3fd89780001ca9937 6163b3e3fd89780001ca9937 Mon, 11 Oct 2021 05:30:58 GMT <![CDATA[【職場學習】2030所需要的十大能力,誰說了算?]]> https://vocus.cc/article/6146d93efd89780001e86375 6146d93efd89780001e86375 Sun, 19 Sep 2021 08:37:18 GMT