Ayo 這是benwei來自rats gang前竹北嘻研社長aka Kendrick 靈魂的asap rocky 在這裡跟大家分享我對嘻哈的理解和想法
Benwei
Ayo 這是benwei來自rats gang前竹北嘻研社長aka Kendrick 靈魂的asap rocky 在這裡跟大家分享我對嘻哈的理解和想法
 • 3
  篇文章
 • 0
  專題
 • 5
  追蹤者
 • 0
  勳章
 • 0
  NFT