DrSea

DrSea

12 位追蹤者
我是海博士,從事生態調查與攝影教學工作。生態調查的範圍從陸地到海洋,因此攝影的範圍也是從陸地到水下。
13會員
30內容數
自從進入中山大學海洋生物研究所之後就開始接觸潛水。和蘇焉老師學習潛水很辛苦的,但是也真的充實且快樂。畢業後一直從事著潛水教學、海洋生態調查、水中攝錄影等。這邊也會把散落在各地的舊文章重新整理轉貼過來,歡迎大家一起來看看生態潛水人眼中的海底世界。
由新到舊
Thumbnail
2024-05-04
4
Thumbnail
2024-04-28
0
Thumbnail
2024-04-28
18
Thumbnail
2024-04-28
7
Thumbnail
2024-04-27
3
Thumbnail
2024-02-11
3
Thumbnail
2024-02-08
2
Thumbnail
2024-02-08
2
Thumbnail
2024-02-04
4
Thumbnail
2024-01-28
1
Thumbnail
2024-01-25
3
Thumbnail
2024-01-20
3
Thumbnail
2024-01-19
0
Thumbnail
2024-01-18
2
Thumbnail
2024-01-13
4
Thumbnail
2023-12-17
4
Thumbnail
2023-09-06
5
Thumbnail
2023-09-03
4
Thumbnail
2023-07-17
2
Thumbnail
2023-07-12
2
Thumbnail
2023-06-25
2
Thumbnail
2023-06-02
4
Thumbnail
2023-05-30
4
Thumbnail
2023-05-30
1
Thumbnail
2023-04-29
6
Thumbnail
2023-04-29
0
Thumbnail
2023-04-20
6
Thumbnail
2023-04-20
0
Thumbnail
2023-04-18
4
Thumbnail
2023-04-18
2