Joe的詩享家

Joe的詩享家

18 位追蹤者
這是以詩歌、戲劇、散文與小說等文藝領域,發表創作與評論的個人平台,依類別的不同,區分為「詩享家」、「影享家」與「饗讀者」。希望在紛亂淡漠的世界裡,永懷初心溫暖書寫,留下人間一絲恆溫的情懷。
有詩,有文,有影,還有一個你,人間至味是清歡
由新到舊
Thumbnail
2024-02-28
5
Thumbnail
2024-02-01
3
Thumbnail
2024-01-17
7
Thumbnail
2024-01-11
6
Thumbnail
2024-01-06
4
Thumbnail
2024-01-05
5
Thumbnail
2023-12-31
3
Thumbnail
2023-12-21
0
Thumbnail
2023-12-15
5
Thumbnail
2023-12-12
4
Thumbnail
2023-12-05
6
Thumbnail
2023-11-30
2
Thumbnail
2023-11-07
0
Thumbnail
2023-11-07
5
Thumbnail
2023-11-01
3
Thumbnail
2023-09-04
7
Thumbnail
2023-06-05
6
Thumbnail
2023-05-31
7
Thumbnail
2023-05-31
2
Thumbnail
2023-05-24
5
Thumbnail
2023-05-18
5
Thumbnail
2023-05-14
4
Thumbnail
2023-04-12
7
Thumbnail
2023-04-06
6
Thumbnail
2023-04-05
3
Thumbnail
2023-02-14
5
Thumbnail
2023-02-01
5
Thumbnail
2023-01-06
4
Thumbnail
2023-01-05
4
Thumbnail
2022-12-27
5
Thumbnail
2022-12-16
4
Thumbnail
2022-12-15
3
Thumbnail
2022-12-07
5
Thumbnail
2022-12-06
4
Thumbnail
2022-10-31
7
Thumbnail
2022-07-11
4
Thumbnail
2022-07-02
4
Thumbnail
2022-06-29
3
2021-08-28
2
2021-08-28
0
Thumbnail
2021-08-13
1
Thumbnail
2021-04-30
1
2021-04-30
0
2021-04-03
4
Thumbnail
2021-01-02
1
Thumbnail
2021-01-02
0
Thumbnail
2020-12-13
1