Glenda

Glenda

10 位追蹤者
一個喜歡藝文創作的半調子法律人,無趣的視角看影視產業。 除了自己經營的「Glenda's Note 」部落格,跟前同事經營「今天不上班」看電影聽音樂(以韓國影視為主)
10會員
35內容數
獨家樂廳,推薦喜歡的音樂,喜歡的音樂人,一起來聽歌。
由新到舊
Thumbnail
2024-03-04
0
Thumbnail
2024-02-18
3
Thumbnail
2024-01-07
3
Thumbnail
2023-12-17
2
Thumbnail
2023-10-23
6
Thumbnail
2023-09-17
3
Thumbnail
2023-05-24
4
Thumbnail
2023-05-09
5
Thumbnail
2023-02-05
3
Thumbnail
2023-01-22
4
Thumbnail
2022-12-09
4
Thumbnail
2022-11-12
10
Thumbnail
2022-09-18
8
Thumbnail
2022-07-19
6
Thumbnail
2022-02-12
3
Thumbnail
2021-07-25
4
Thumbnail
2021-06-08
0
Thumbnail
2020-02-22
0
Thumbnail
2020-01-24
0
Thumbnail
2019-08-24
2
Thumbnail
2019-05-12
1
Thumbnail
2019-03-17
0
Thumbnail
2018-10-30
0
Thumbnail
2018-10-23
2
Thumbnail
2018-09-23
0
Thumbnail
2018-07-05
1
Thumbnail
2018-04-28
0
Thumbnail
2017-07-21
0
Thumbnail
2017-04-12
0
Thumbnail
2017-03-26
0
Thumbnail
2017-03-23
0
Thumbnail
2017-03-12
0
Thumbnail
2014-02-14
0
Thumbnail
2013-10-01
0