justone獨

justone獨

103 位追蹤者
只是想寫。關於劇場,關於展覽,關於高雄灼人炙烈的陽光。 2020,COVID-19疫情一發不可收拾,我也開始戴著口罩看戲看展的打狗冒險。
100會員
176內容數
最近看了哪些戲?參觀了哪些展覽?分享你的想法吧!
由新到舊
Thumbnail
2024-02-28
8
Thumbnail
2024-02-24
13
Thumbnail
2024-02-18
11
Thumbnail
2024-02-15
9
Thumbnail
2024-02-12
8
Thumbnail
2024-02-09
6
Thumbnail
2024-02-03
12
Thumbnail
2024-01-28
9
Thumbnail
2024-01-11
13
Thumbnail
2023-12-31
11
Thumbnail
2023-12-28
11
Thumbnail
2023-12-16
16
Thumbnail
2023-12-09
12
Thumbnail
2023-11-26
13
Thumbnail
2023-11-22
11
Thumbnail
2023-11-16
16
Thumbnail
2023-11-09
12
Thumbnail
2023-11-02
14
Thumbnail
2023-10-29
15
Thumbnail
2023-10-21
12
Thumbnail
2023-10-05
17
Thumbnail
2023-09-24
14
Thumbnail
2023-09-10
16
Thumbnail
2023-09-02
14
Thumbnail
2023-08-20
17
Thumbnail
2023-08-15
18
Thumbnail
2023-08-02
18
Thumbnail
2023-07-28
10
Thumbnail
2023-07-22
12
Thumbnail
2023-07-10
15
Thumbnail
2023-06-30
8
Thumbnail
2023-06-25
11
Thumbnail
2023-06-17
15
Thumbnail
2023-06-10
11
Thumbnail
2023-05-29
13
Thumbnail
2023-05-22
14
Thumbnail
2023-05-21
8
Thumbnail
2023-05-10
12
Thumbnail
2023-04-23
12
Thumbnail
2023-04-09
6
Thumbnail
2023-04-05
9
Thumbnail
2023-04-01
6
Thumbnail
2023-03-15
17
Thumbnail
2023-03-01
13
Thumbnail
2023-02-27
11
Thumbnail
2023-02-25
9
Thumbnail
2023-02-20
12
Thumbnail
2023-02-12
14
Thumbnail
2023-02-05
13
Thumbnail
2023-02-01
12
Thumbnail
2023-01-28
9
Thumbnail
2023-01-27
13
Thumbnail
2023-01-23
13
Thumbnail
2023-01-21
13
Thumbnail
2023-01-15
12
Thumbnail
2023-01-08
9
Thumbnail
2022-12-31
9
Thumbnail
2022-12-24
15
Thumbnail
2022-12-11
13
Thumbnail
2022-12-04
11
Thumbnail
2022-11-22
15
Thumbnail
2022-11-09
15
Thumbnail
2022-10-18
14
Thumbnail
2022-10-02
18
Thumbnail
2022-10-01
18
Thumbnail
2022-09-27
15
Thumbnail
2022-09-26
15
Thumbnail
2022-09-20
17
Thumbnail
2022-09-17
12
Thumbnail
2022-09-10
19
Thumbnail
2022-09-07
12
Thumbnail
2022-09-04
16
Thumbnail
2022-08-28
14
Thumbnail
2022-08-24
12
Thumbnail
2022-08-20
10
Thumbnail
2022-07-30
12
Thumbnail
2022-06-19
14
Thumbnail
2022-06-17
10
Thumbnail
2022-06-12
14
Thumbnail
2022-06-05
5
Thumbnail
2022-05-30
7
Thumbnail
2022-05-30
9
Thumbnail
2022-05-23
11
Thumbnail
2022-05-22
6
Thumbnail
2022-04-29
8
Thumbnail
2022-04-16
13
Thumbnail
2022-04-09
7
Thumbnail
2022-04-03
10
Thumbnail
2022-03-31
3
Thumbnail
2022-03-31
2
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0
Thumbnail
2022-03-31
0