JD

JD

16 位追蹤者
職場的現實與冷暖,衝擊不了想穩定的心,但卻無法框住想財富自由且心靈成長的自己。
16會員
66內容數
慢賺,顧名思義,就是以時間換取空間,賺取薪水以外的被動收入。 哲學,博大精深,並非三言兩語,就可以述明。 慢賺的哲學,就是要用淺顯易懂的數字與表格,來與大家分享,如何用時間來換取被動收入。
由新到舊
Thumbnail
2024-03-26
4
Thumbnail
2024-02-29
3
Thumbnail
2024-01-30
5
Thumbnail
2023-12-28
6
Thumbnail
2023-12-22
4
Thumbnail
2023-09-20
5
Thumbnail
2023-04-27
5
Thumbnail
2023-04-19
7
Thumbnail
2023-03-30
10
Thumbnail
2023-03-24
8
Thumbnail
2023-01-26
5
Thumbnail
2023-01-11
5
Thumbnail
2022-12-22
6
Thumbnail
2022-12-13
9
Thumbnail
2022-12-01
6
2022-11-17
7
2022-11-04
4
Thumbnail
2022-10-27
10
Thumbnail
2022-10-19
8
Thumbnail
2022-10-07
8
Thumbnail
2022-09-30
8
Thumbnail
2022-09-23
7
Thumbnail
2022-09-15
7
Thumbnail
2022-09-07
6
Thumbnail
2022-08-31
6
Thumbnail
2022-08-25
7
Thumbnail
2022-07-11
7
Thumbnail
2022-06-22
9
Thumbnail
2022-06-13
5
Thumbnail
2022-06-02
6
Thumbnail
2022-05-28
2
Thumbnail
2022-05-10
6
Thumbnail
2022-05-06
6
Thumbnail
2022-04-28
9
Thumbnail
2022-04-18
8
Thumbnail
2022-04-14
8
Thumbnail
2022-04-08
5
Thumbnail
2022-03-30
7
Thumbnail
2022-03-17
4
Thumbnail
2022-03-08
5
Thumbnail
2022-03-04
1
Thumbnail
2022-03-01
3
Thumbnail
2022-02-17
6
Thumbnail
2022-02-11
2
Thumbnail
2022-01-21
3
Thumbnail
2021-12-28
5
Thumbnail
2021-12-07
3
Thumbnail
2021-12-01
4
Thumbnail
2021-11-25
4
Thumbnail
2021-11-19
4
Thumbnail
2021-11-10
6
Thumbnail
2021-11-09
3
Thumbnail
2021-10-26
3
Thumbnail
2021-10-19
5
Thumbnail
2021-10-14
6
Thumbnail
2021-10-04
4
Thumbnail
2021-09-15
7
Thumbnail
2021-09-13
4
Thumbnail
2021-09-11
4
Thumbnail
2021-08-17
5
2021-08-05
4
2021-07-30
2
2021-07-23
2
Thumbnail
2021-07-14
2
Thumbnail
2021-07-09
3
2021-07-05
3