A4紙

A4紙

39 位追蹤者
「如果能用一張A4紙就寫完論文,誰會想要寫九萬字呢?」 讀歷史出身的宅宅,把閱讀歷史、動漫、音樂得到的靈感,轉化成寫作的動力。個人噗浪https://www.plurk.com/ahong_or_a4
39會員
35內容數
以「小鎮歷史上的今天」為出發點,把歷史上新聞報紙所刊載的沙鹿消息,拉出來細看,在今日讀起來有不同趣味。 換個時空認識自己長大的沙鹿,挖掘有趣的故事。 進一步從小地方的歷史,窺見大時代的歷史變化。
由新到舊
Thumbnail
2024-02-25
10
Thumbnail
2024-01-31
11
Thumbnail
2023-12-29
10
Thumbnail
2023-11-17
8
Thumbnail
2023-10-31
19
Thumbnail
2023-09-15
9
Thumbnail
2023-08-28
10
Thumbnail
2023-08-12
8
Thumbnail
2023-07-18
12
Thumbnail
2021-12-31
12
Thumbnail
2021-11-15
12
Thumbnail
2021-10-31
10
Thumbnail
2021-10-01
12
Thumbnail
2021-08-31
6
Thumbnail
2021-07-30
5
Thumbnail
2021-06-30
6
Thumbnail
2021-05-30
6
Thumbnail
2021-04-26
5
Thumbnail
2021-02-20
2
2021-01-24
1
Thumbnail
2020-06-23
3
Thumbnail
2020-02-07
5
Thumbnail
2019-12-24
4
Thumbnail
2019-12-12
4
Thumbnail
2019-11-30
2
Thumbnail
2019-11-26
1
Thumbnail
2019-11-20
3
Thumbnail
2019-11-06
2
Thumbnail
2019-10-24
3
2019-04-07
0
Thumbnail
2019-03-18
1
Thumbnail
2019-02-25
1
Thumbnail
2019-02-03
1
Thumbnail
2019-01-20
2
2018-12-30
0