NCCU 傳院出身,從科技媒體到數位行銷,這輩子應該離不開網路圈,最愛山海自由空氣。 | Linkedin: MindyLi | [email protected]
Mindy Li
NCCU 傳院出身,從科技媒體到數位行銷,這輩子應該離不開網路圈,最愛山海自由空氣。 | Linkedin: MindyLi | [email protected]
 • 7
  篇文章
 • 0
  專題
 • 0
  NFT
 • 0
  勳章
 • 4
  追蹤者
 • 4
  追蹤中
  Following CTA image想閱讀更多Mindy Li的內容?
  領取見面禮
  只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
  Premium 閱讀權限