YC

YC

3 位追蹤者
雜食人。媒體界的逃兵,但始終放不下媒體,業餘創作實踐中。 喜歡幕前的成果,更愛認識幕後的辛勞與眉角。一直都因他人的分享有許多收穫,也想跟大家分享自己的所見所聞。 能力與見識培養中,如有不足請多包涵及指教,也歡迎推薦非戲劇節目及影片~
由新到舊
Thumbnail
2022-11-20
5
Thumbnail
2022-11-06
7
Thumbnail
2022-10-16
6
Thumbnail
2022-10-16
0
Thumbnail
2022-10-12
6
Thumbnail
2022-10-06
6
Thumbnail
2022-10-02
7
Thumbnail
2022-09-29
6
Thumbnail
2022-09-25
7
Thumbnail
2022-09-23
7
Thumbnail
2022-09-20
5
Thumbnail
2022-09-17
6
Thumbnail
2022-09-11
6
Thumbnail
2022-09-08
6
Thumbnail
2022-09-05
5
Thumbnail
2022-09-02
2
Thumbnail
2022-08-30
7
Thumbnail
2022-08-27
6
Thumbnail
2022-08-24
6
Thumbnail
2022-08-21
6
Thumbnail
2022-08-18
6
Thumbnail
2022-08-15
6
Thumbnail
2022-08-12
7
Thumbnail
2022-08-09
1
Thumbnail
2022-08-06
3
Thumbnail
2022-08-03
4
Thumbnail
2022-07-31
1
Thumbnail
2022-07-28
4