Darren Cheng

Darren Cheng

2 位追蹤者
Darren是我爸給我的名字,不是英文老師取的。台北是我媽生下我的地方。成癮於記錄事情,相機也好文字也罷,一直相信著把生命丟到路上,就會看見它原本的樣子,喜歡在生活旅行也在旅行中生活。現在的我正找回人生的主導權,在一段注定有結尾的旅程中,過一個80歲後依舊有著無數故事可說的人生。 好吧簡單來說,我喜歡閱讀寫字、攝影旅行、瘋狂做自己。
由新到舊
Thumbnail
2018-01-02
0
Thumbnail
2018-01-01
0
Thumbnail
2017-12-31
0
Thumbnail
2017-12-30
0
Thumbnail
2017-12-02
1
Thumbnail
2017-11-30
0
Thumbnail
2017-11-25
1
Thumbnail
2017-11-13
0
Thumbnail
2017-11-06
1
Thumbnail
2017-11-04
0
Thumbnail
2017-11-03
0
Thumbnail
2017-10-27
0
Thumbnail
2017-10-15
0
Thumbnail
2017-10-14
0
Thumbnail
2017-10-04
0
Thumbnail
2017-10-01
0
Thumbnail
2017-09-28
0
Thumbnail
2017-09-25
0
Thumbnail
2017-08-21
0
Thumbnail
2017-08-20
0
Thumbnail
2017-08-19
0
Thumbnail
2017-08-18
0
Thumbnail
2017-08-17
0
Thumbnail
2017-08-16
0
Thumbnail
2017-08-15
0
Thumbnail
2017-08-14
0
Thumbnail
2017-08-13
0
Thumbnail
2017-08-12
0
Thumbnail
2017-08-11
0
Thumbnail
2017-08-10
1
Thumbnail
2017-08-09
0
Thumbnail
2017-08-08
0
Thumbnail
2017-08-07
0
Thumbnail
2017-08-06
0
Thumbnail
2017-08-05
0
Thumbnail
2017-08-04
0
Thumbnail
2017-08-03
0
Thumbnail
2017-08-02
0
Thumbnail
2017-08-01
0
Thumbnail
2017-07-31
0
Thumbnail
2017-07-30
0
Thumbnail
2017-07-24
0
Thumbnail
2017-07-23
2
Thumbnail
2017-07-19
0
Thumbnail
2017-06-05
0
Thumbnail
2017-06-05
0
Thumbnail
2017-06-05
0