KodingWork

KodingWork

3 位追蹤者
大學唸的是生物,但持著興趣與熱情自學,畢業後轉戰硬體工程師,過著沒日沒夜的生活。之後憑一股傻勁創業,再度轉戰軟體工程師,一手扛起前後端、app開發,過程中雖跌跌撞撞,卻也累計不少經驗。 可惜不是那 1% 的成功人士,於是加入其他新創公司開發後端。沒想到卻在採坑的過程中拓寬了眼界,得到了深層的領悟。
由新到舊
Thumbnail
2023-08-28
2
Thumbnail
2023-08-10
0
Thumbnail
2023-08-07
2
Thumbnail
2023-07-07
3
Thumbnail
2023-06-20
0
Thumbnail
2023-06-18
4
Thumbnail
2023-06-09
3
Thumbnail
2023-06-08
3
Thumbnail
2023-06-07
0
Thumbnail
2023-06-06
2
Thumbnail
2023-05-25
5
Thumbnail
2023-05-19
4