FAT Cat 碎碎念

FAT Cat 碎碎念

32 位追蹤者
2012年移民台灣,四年後旅居美國的兩個香港人,現居加州。組過樂團,當過設計師、職業寫手、廚房洗碗工。前台南咖啡/唱片店 FAT Cat Deli 店長,職業貓奴。現為每天掙扎該做人還是做豬的生命鬥士。 ig:@fatcatdeli
31會員
41內容數
用跟我所想不一樣的經歷告訴大家一些跟你想像不一樣的移民故事
由新到舊
Thumbnail
2023-11-30
3
Thumbnail
2023-11-22
5
Thumbnail
2023-11-15
3
Thumbnail
2023-11-13
3
Thumbnail
2021-08-29
4
Thumbnail
2021-08-18
3
Thumbnail
2021-04-01
5
Thumbnail
2021-01-28
5
Thumbnail
2021-01-21
3
Thumbnail
2021-01-17
2
Thumbnail
2020-04-08
4
Thumbnail
2020-04-02
1
Thumbnail
2020-03-31
1
Thumbnail
2020-03-26
2
Thumbnail
2020-03-22
3
Thumbnail
2020-03-20
5
Thumbnail
2020-03-07
1
Thumbnail
2020-03-05
2
Thumbnail
2020-02-25
3
Thumbnail
2020-02-19
3
Thumbnail
2020-02-16
3
Thumbnail
2020-02-12
1
Thumbnail
2020-02-06
2
Thumbnail
2020-01-30
1
Thumbnail
2020-01-26
1
Thumbnail
2020-01-21
1
Thumbnail
2020-01-19
2
Thumbnail
2020-01-13
3
Thumbnail
2020-01-05
1
Thumbnail
2019-12-28
1
Thumbnail
2019-12-27
1
Thumbnail
2019-12-27
1
Thumbnail
2019-12-22
2
Thumbnail
2019-12-17
1
Thumbnail
2019-12-13
2
Thumbnail
2019-12-10
6
Thumbnail
2019-12-09
3
Thumbnail
2019-12-08
3
Thumbnail
2019-01-30
1
Thumbnail
2019-01-28
1