Pinciao

Pinciao

8 位追蹤者
就讀電影系編劇組的碩士生,嘗試撰寫電影以及其他生命經歷帶給我感受,並透過書寫整理我對於創作的想法,還有透過虛構故事來闡述真實。或許隨性但是真心的分享。
由新到舊
Thumbnail
2022-04-29
4
Thumbnail
2021-11-04
5
Thumbnail
2021-09-05
2
Thumbnail
2021-08-12
3
Thumbnail
2021-07-13
6
Thumbnail
2021-07-09
1
Thumbnail
2021-06-09
6
Thumbnail
2021-06-02
2
Thumbnail
2021-05-27
10
Thumbnail
2021-05-22
4
Thumbnail
2021-05-22
2
Thumbnail
2021-05-21
2
Thumbnail
2021-05-21
2
Thumbnail
2021-05-21
2
Thumbnail
2021-05-21
3