Trans4

Trans4

12 位追蹤者
35歲、男性、INFJ、韓語、旅遊。一開始只是喜歡韓國影劇與文化,於是學了韓語通過TOPIK6級,誰知道後來甚至還與韓國人結婚了,與韓國結下不解之緣。也喜歡旅遊,去過日本、韓國、越南、柬埔寨、斯里蘭卡、印度、伊朗、土耳其、美國,但很矛盾的不喜歡搭飛機。
14會員
83內容數
這裡有關於韓國的娛樂新聞與美食旅遊資訊
由新到舊
Thumbnail
2024-05-14
4
Thumbnail
2024-05-07
3
Thumbnail
2024-04-29
4
Thumbnail
2024-04-23
5
Thumbnail
2024-04-14
4
Thumbnail
2024-03-27
1
Thumbnail
2024-03-19
3
Thumbnail
2024-02-27
2
Thumbnail
2024-02-19
5
Thumbnail
2024-01-31
5
Thumbnail
2024-01-19
2
Thumbnail
2024-01-11
1
Thumbnail
2023-12-29
5
Thumbnail
2023-12-27
2
Thumbnail
2023-12-19
2
Thumbnail
2023-12-17
3
Thumbnail
2023-12-10
3
Thumbnail
2023-12-05
3
Thumbnail
2023-12-04
3
Thumbnail
2023-12-01
3
Thumbnail
2023-11-24
3
Thumbnail
2023-11-23
3
Thumbnail
2023-11-13
2
Thumbnail
2023-10-26
3
Thumbnail
2023-10-22
2
Thumbnail
2023-10-13
7
Thumbnail
2023-10-06
8
Thumbnail
2023-09-29
2
Thumbnail
2023-09-21
6
Thumbnail
2023-09-14
4
Thumbnail
2023-09-06
2
Thumbnail
2023-08-29
2
Thumbnail
2023-08-23
3
Thumbnail
2023-08-14
7
Thumbnail
2023-08-11
5
Thumbnail
2023-08-08
1
Thumbnail
2023-07-31
1
Thumbnail
2023-07-24
1
Thumbnail
2023-07-14
3
Thumbnail
2023-07-01
2
Thumbnail
2023-06-23
4
Thumbnail
2023-06-16
4
Thumbnail
2023-06-06
6
Thumbnail
2023-05-29
4
Thumbnail
2023-05-23
14
Thumbnail
2023-05-15
4
Thumbnail
2023-05-11
6
Thumbnail
2023-05-02
3
Thumbnail
2023-04-27
3
Thumbnail
2023-04-20
7
Thumbnail
2023-04-16
7
Thumbnail
2023-04-12
4
Thumbnail
2023-04-09
5
Thumbnail
2023-04-08
0
Thumbnail
2023-03-27
4
Thumbnail
2023-03-26
3
Thumbnail
2023-03-22
5
Thumbnail
2023-03-18
6
Thumbnail
2023-03-16
3
Thumbnail
2023-03-15
7
Thumbnail
2023-03-13
10
Thumbnail
2023-03-10
4
Thumbnail
2023-03-09
4
Thumbnail
2023-03-08
8
Thumbnail
2023-03-06
4
Thumbnail
2023-03-03
7
Thumbnail
2023-03-03
4
Thumbnail
2023-03-01
6
Thumbnail
2023-02-27
8
Thumbnail
2023-02-26
6
Thumbnail
2023-02-24
3
Thumbnail
2023-02-23
3
Thumbnail
2023-02-20
5
Thumbnail
2023-02-18
8
Thumbnail
2023-02-16
7
Thumbnail
2023-02-15
5
Thumbnail
2023-02-15
6
Thumbnail
2023-02-13
6
Thumbnail
2023-02-11
5
Thumbnail
2023-02-11
1
Thumbnail
2023-02-11
1
Thumbnail
2023-02-11
1
Thumbnail
2023-02-11
2