Vanny Ma

Vanny Ma

14 位追蹤者
熟悉領域為藝文出版與數位網路,擅長營運規劃及數據行銷分析。曾出版現場錄音專輯《我的我的夏天》,現經營Podcast《如果只有你聽見》,持續學習成為一個不斷變化與流動的創作者。
一個寫字的集散地。
由新到舊
Thumbnail
2024-01-11
3
Thumbnail
2023-12-30
2
Thumbnail
2023-01-29
9
Thumbnail
2022-10-16
7
Thumbnail
2022-09-16
2
Thumbnail
2022-09-13
3
Thumbnail
2022-09-09
2
Thumbnail
2022-09-06
0
Thumbnail
2022-09-02
0
Thumbnail
2022-08-30
0
Thumbnail
2022-08-23
1
Thumbnail
2022-08-19
1
Thumbnail
2022-08-16
4
Thumbnail
2022-08-10
6
Thumbnail
2022-08-10
1
Thumbnail
2022-05-17
3
Thumbnail
2022-02-27
4
Thumbnail
2022-02-04
0
Thumbnail
2021-09-26
0
Thumbnail
2021-07-25
0
Thumbnail
2021-06-20
1
Thumbnail
2021-06-20
0
Thumbnail
2021-04-24
1
Thumbnail
2021-04-11
1
Thumbnail
2021-04-03
0
Thumbnail
2021-03-27
0
Thumbnail
2021-03-24
0
Thumbnail
2021-03-12
1
Thumbnail
2021-03-03
1
Thumbnail
2021-03-03
0
Thumbnail
2021-03-01
0
Thumbnail
2021-02-28
0