Jinyu Chang

Jinyu Chang

8 位追蹤者
目前為消防役,喜歡影集和電影,值班的大多數時間都在看書。相信寫作可以訓練思考力,但平常太過於忙碌,又或是太享受於閒暇之時,所以只能不定期更新。 想看更多的文章歡迎點選下列網址 https://medium.com/@jinyuchang
由新到舊
Thumbnail
2018-09-09
2
Thumbnail
2018-08-30
6
Thumbnail
2018-07-24
0
Thumbnail
2018-07-15
0
Thumbnail
2018-07-06
0
Thumbnail
2018-06-15
3
Thumbnail
2018-05-24
3
Thumbnail
2018-05-10
2
Thumbnail
2018-05-01
0