Artemis

Artemis

3 位追蹤者
我是Artemis,身體住著古老的靈魂 所以喜歡天文地理以及被埋沒的歷史 同時也是生命靈數師,熱愛用數字解答 也喜歡讓大自然的禮物-精油,來芳香我的世界 這裡是我書寫生活的地方 而如果你對生命靈數有興趣,也歡迎與我討論
3會員
34內容數
我是Artemis,身體住著古老的靈魂 所以喜歡天文地理以及被埋沒的歷史 同時也是生命靈數師,熱愛用數字解答 也喜歡讓大自然的禮物-精油,來芳香我的世界 這裡是我書寫生活的地方 而如果你對生命靈數有興趣,也歡迎與我討論
由新到舊
Thumbnail
2024-05-20
0
Thumbnail
2024-05-18
0
Thumbnail
2024-05-17
0
Thumbnail
2024-05-13
0
Thumbnail
2024-05-12
3
Thumbnail
2024-05-08
4
Thumbnail
2024-05-07
3
Thumbnail
2024-04-29
0
Thumbnail
2024-04-23
3
Thumbnail
2024-04-22
4
Thumbnail
2024-04-18
0
Thumbnail
2024-04-17
3
2024-04-09
0
Thumbnail
2023-12-10
2
Thumbnail
2023-05-30
3
Thumbnail
2023-05-27
4
Thumbnail
2023-05-27
1
Thumbnail
2023-05-08
7
Thumbnail
2023-05-07
4
Thumbnail
2023-04-28
3
2023-04-22
1
Thumbnail
2023-04-22
0
Thumbnail
2023-02-23
4
Thumbnail
2023-02-22
4
Thumbnail
2023-02-02
4
2022-12-18
5
Thumbnail
2022-12-18
22
Thumbnail
2022-12-17
0
Thumbnail
2022-12-15
3
Thumbnail
2022-12-13
2
Thumbnail
2022-12-11
4
Thumbnail
2022-12-08
3