Ethyr

Ethyr

11 位追蹤者
腳尖還踩在遊戲設計的邊上,喜歡技能開發與關卡設計。大論談不上,但偶爾會有一點對遊戲設計的小小思考。喜歡看各類型的資訊,想要找出各項遊戲中的亮點,透過遊戲設計或玩家角度與大家一同分享遊戲的樂趣。
由新到舊
Thumbnail
2023-01-29
2
Thumbnail
2022-02-28
5
Thumbnail
2022-02-27
3
Thumbnail
2022-01-24
5
Thumbnail
2021-10-06
3
Thumbnail
2021-10-06
2
Thumbnail
2021-09-03
5
Thumbnail
2021-06-26
2
Thumbnail
2021-06-25
1
Thumbnail
2021-06-24
2
Thumbnail
2021-05-29
3
Thumbnail
2018-04-03
1
Thumbnail
2017-12-31
0
Thumbnail
2017-12-03
1
Thumbnail
2017-11-09
1
Thumbnail
2017-09-30
0