Í Tâi-gí-bûn ùi-chú, kā Tâi-gí-bûn iông-ji̍p lán ê ji̍t-siông seng-oa̍h lāi-té. 以台語文為主,將台語文融入我們的日常生活中
Àm-kong-chiáu暗光鳥
Í Tâi-gí-bûn ùi-chú, kā Tâi-gí-bûn iông-ji̍p lán ê ji̍t-siông seng-oa̍h lāi-té. 以台語文為主,將台語文融入我們的日常生活中
 • 4
  篇文章
 • 0
  專題
 • 0
  NFT
 • 0
  勳章

 • 追蹤者
 • 3
  追蹤中
  Following CTA image想閱讀更多Àm-kong-chiáu暗光鳥的內容?
  領取見面禮
  只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
  Premium 閱讀權限