Davina Shi

Davina Shi

15 位追蹤者
📖🦉🍀🎲《用邏輯改變世界》Podcast製作人。 資訊教育領域博士,專業系統分析師,喜歡將人生視為系統來解析。因為喜歡活在虛擬世界,因此將自己重新編碼為虛擬角色0xCymo。
由新到舊
Thumbnail
2023-05-17
4
Thumbnail
2022-12-26
8
Thumbnail
2022-11-12
8
Thumbnail
2022-08-26
8
Thumbnail
2022-08-24
11
Thumbnail
2022-08-12
6
Thumbnail
2022-05-01
7
Thumbnail
2022-04-29
7
Thumbnail
2022-03-08
9
Thumbnail
2022-03-05
13
Thumbnail
2022-02-19
6
Thumbnail
2020-09-16
2
Thumbnail
2020-07-30
0