PinkPei

PinkPei

17 位追蹤者
出生於屏東,畢業於臺灣藝術大學雕塑學系/圖文傳播藝術學系 雙學位,畢業後到苗栗三義,成立工作室「心藝十三生活創藝」。主要從事木雕創作、教學、藝術推廣相關,希望我的創作可以帶給大家溫暖及正向的能量。習慣用文字記錄我生活,希望可以多多與大家分享與交流。
17會員
56內容數
創作是一條很艱辛漫長的路,我在這條路上發生了許多事,過程中會有很多看不到的部分,我想透過文字記錄下來。 一開始只是自我整理分析,後來希望透過文字的力量,能分享給不同領域的朋友們,這也是給自己的一個期許與目標。 大部分會以木雕為主軸,除了自身創作的部分,也會聊聊許多創作背後看不到小故事。 歡迎大家訂閱 分享 交流
由新到舊
Thumbnail
2024-01-29
5
Thumbnail
2023-06-04
3
Thumbnail
2023-03-05
4
Thumbnail
2023-02-08
10
Thumbnail
2022-12-20
6
Thumbnail
2022-11-30
6
Thumbnail
2022-09-28
5
Thumbnail
2022-09-24
10
Thumbnail
2022-06-22
3
Thumbnail
2022-06-21
6
Thumbnail
2022-06-20
4
Thumbnail
2022-06-19
2
Thumbnail
2022-06-19
3
Thumbnail
2022-06-18
4
Thumbnail
2022-06-17
1
Thumbnail
2022-06-17
3
Thumbnail
2022-06-16
2
Thumbnail
2022-06-16
1
Thumbnail
2022-06-15
1
Thumbnail
2022-06-14
3
Thumbnail
2022-06-13
0
Thumbnail
2022-06-12
2
Thumbnail
2022-06-11
0
Thumbnail
2022-06-10
3
Thumbnail
2022-06-09
2
Thumbnail
2022-06-09
1
Thumbnail
2022-04-01
3
Thumbnail
2022-03-26
3
Thumbnail
2022-03-19
5
Thumbnail
2022-03-18
3
Thumbnail
2022-03-17
3
Thumbnail
2022-03-14
2
Thumbnail
2021-09-08
7
Thumbnail
2021-09-01
5
Thumbnail
2021-08-31
4
Thumbnail
2021-08-26
2
Thumbnail
2021-08-16
5
Thumbnail
2021-08-05
3
Thumbnail
2021-07-23
3
Thumbnail
2021-07-22
7
Thumbnail
2021-07-14
6
Thumbnail
2021-07-06
6
Thumbnail
2021-07-03
4
Thumbnail
2021-07-02
4
Thumbnail
2021-07-01
5
Thumbnail
2021-06-30
4
Thumbnail
2021-06-28
5
Thumbnail
2021-06-27
5
Thumbnail
2021-06-25
4
Thumbnail
2021-06-21
3
Thumbnail
2021-06-20
2
Thumbnail
2021-06-20
2
Thumbnail
2021-06-17
4
Thumbnail
2021-06-16
4
Thumbnail
2021-06-13
6
Thumbnail
2021-06-09
4