Lena

Lena

65 位追蹤者
我寫故我在,老了!驀然回首才知我曾揮灑過的文采。任職中高齡就業服務,職涯規劃與生涯研討。喜歡突破自我找罪受,將不可能轉為可能重寫經歷。常安慰自己,人生沒有極限只有自我設限。文章中談論大小事,以出為始,不以結為終。您好我是Lena lin,謝謝收看我的小品,喜歡我的小短篇請追蹤加分享,感謝您的欣賞!
21會員
115內容數
人生總會在錯誤中修正,做事不往後看不遺憾過日,遺留下的經驗是淬練過的美好。文章以分享淺談人生、遙望職場怪論、論說人際特質、笑談人格行為、談論工作百科、書寫日常顯影。路不是單一終循至回歸線。人生沒有過不去的坎,只有過不去的自己。 珍惜最美好的自己。
由新到舊
Thumbnail
2023-11-16
7
Thumbnail
2023-09-13
11
Thumbnail
2023-07-07
6
Thumbnail
2023-06-28
8
Thumbnail
2023-06-25
9
Thumbnail
2023-06-12
20
Thumbnail
2023-06-07
12
Thumbnail
2023-05-23
15
Thumbnail
2023-05-17
13
Thumbnail
2023-05-07
20
Thumbnail
2023-05-03
15
Thumbnail
2023-04-26
17
Thumbnail
2023-04-21
17
Thumbnail
2023-04-18
22
Thumbnail
2023-04-05
16
Thumbnail
2023-04-01
18
Thumbnail
2023-03-29
16
Thumbnail
2023-03-20
20
Thumbnail
2023-03-15
22
Thumbnail
2023-03-06
18
Thumbnail
2023-03-03
15
Thumbnail
2023-03-02
10
Thumbnail
2023-02-28
15
Thumbnail
2023-02-26
10
Thumbnail
2023-02-20
14
Thumbnail
2023-02-16
15
Thumbnail
2023-02-14
15
Thumbnail
2023-02-09
13
Thumbnail
2023-02-03
13
Thumbnail
2023-02-01
15
Thumbnail
2023-01-25
17
Thumbnail
2023-01-23
16
Thumbnail
2023-01-17
14
Thumbnail
2023-01-16
21
Thumbnail
2023-01-12
14
Thumbnail
2023-01-09
17
Thumbnail
2023-01-04
12
Thumbnail
2023-01-02
14
Thumbnail
2022-12-31
13
Thumbnail
2022-12-26
17
Thumbnail
2022-12-20
12
Thumbnail
2022-12-18
23
Thumbnail
2022-12-15
13
Thumbnail
2022-12-10
13
Thumbnail
2022-12-01
12
Thumbnail
2022-12-01
16
Thumbnail
2022-11-21
21
Thumbnail
2022-11-21
8
Thumbnail
2022-11-17
22
Thumbnail
2022-11-15
22
Thumbnail
2022-11-14
20
Thumbnail
2022-11-08
24
Thumbnail
2022-11-07
16
Thumbnail
2022-11-01
17
Thumbnail
2022-10-28
14
Thumbnail
2022-10-24
14
Thumbnail
2022-10-20
16
Thumbnail
2022-10-14
17
Thumbnail
2022-10-11
14
Thumbnail
2022-10-07
14
Thumbnail
2022-10-06
15
Thumbnail
2022-10-04
14
Thumbnail
2022-09-26
19
Thumbnail
2022-09-19
12
Thumbnail
2022-09-15
13
Thumbnail
2022-09-12
15
Thumbnail
2022-09-09
9
Thumbnail
2022-09-06
14
Thumbnail
2022-09-03
14
Thumbnail
2022-09-01
17
Thumbnail
2022-08-22
17
Thumbnail
2022-08-16
16
Thumbnail
2022-08-16
9
Thumbnail
2022-08-15
16
Thumbnail
2022-08-12
17
Thumbnail
2022-08-11
17
Thumbnail
2022-08-08
15
Thumbnail
2022-08-04
14
Thumbnail
2022-07-28
12
Thumbnail
2022-07-28
13
Thumbnail
2022-07-27
22
Thumbnail
2022-07-21
12
Thumbnail
2022-07-18
15
Thumbnail
2022-07-15
13
Thumbnail
2022-07-08
18
Thumbnail
2022-07-07
14
Thumbnail
2022-07-06
12
Thumbnail
2022-07-05
12
Thumbnail
2022-06-30
13
Thumbnail
2022-06-28
14
Thumbnail
2022-06-24
12
Thumbnail
2022-06-23
13
Thumbnail
2022-06-21
16
Thumbnail
2022-06-20
14
Thumbnail
2022-06-16
12
Thumbnail
2022-06-15
12
Thumbnail
2022-06-10
10
Thumbnail
2022-06-10
12
Thumbnail
2022-06-08
11
Thumbnail
2022-06-07
12