Vincci et Lisa

Vincci et Lisa

84 位追蹤者
認為人生就是一場旅途和實驗。透過寫作來觀照自己一切所思、所為,記錄所有生命體驗中的蛻變,並反饋分享。嗨,我是文西,也是莉莎。 [email protected]
嗨,我是文西,也是莉莎。 覺得生命就是一場大型而充滿未知的實驗與冒險。 並濃縮在這小小的咖啡館中,沉澱靜釀後而成一篇篇的故事,供人取閱。 歡迎你一起來分享與交換你的生命故事。 [email protected]
由新到舊
Thumbnail
2024-01-06
25
Thumbnail
2024-01-01
21
Thumbnail
2023-12-21
25
Thumbnail
2023-11-30
25
Thumbnail
2023-11-11
29
Thumbnail
2023-11-09
29
Thumbnail
2023-10-29
22
Thumbnail
2023-10-27
28
Thumbnail
2023-10-25
15
Thumbnail
2023-10-25
19
Thumbnail
2023-10-15
24
Thumbnail
2023-10-13
22
Thumbnail
2023-10-10
20
Thumbnail
2023-10-08
21
Thumbnail
2023-10-05
13
Thumbnail
2023-10-03
29
Thumbnail
2023-10-01
17
Thumbnail
2023-09-30
20
Thumbnail
2023-09-26
30
Thumbnail
2023-09-24
20
Thumbnail
2023-09-19
18
Thumbnail
2023-09-17
17
Thumbnail
2023-09-14
26
Thumbnail
2023-09-12
16
Thumbnail
2023-09-10
24
Thumbnail
2023-09-09
13
Thumbnail
2023-09-08
14
Thumbnail
2023-09-03
17
Thumbnail
2023-09-02
23
Thumbnail
2023-08-27
14
Thumbnail
2023-08-26
29
Thumbnail
2023-08-22
13
Thumbnail
2023-08-20
11
Thumbnail
2023-08-19
12
Thumbnail
2023-08-13
14
Thumbnail
2023-08-06
19
Thumbnail
2023-08-06
12
Thumbnail
2023-07-31
17
Thumbnail
2023-07-30
16
Thumbnail
2023-07-29
13
Thumbnail
2023-07-23
13
Thumbnail
2023-07-16
14
Thumbnail
2023-07-13
14
Thumbnail
2023-06-25
19
Thumbnail
2023-06-23
22
Thumbnail
2023-06-04
19
Thumbnail
2023-05-21
19
Thumbnail
2023-05-03
19
Thumbnail
2023-04-30
25
Thumbnail
2023-04-25
19
Thumbnail
2023-04-23
12
Thumbnail
2023-04-20
16
Thumbnail
2023-04-17
19
Thumbnail
2023-04-16
16
Thumbnail
2023-04-14
15
Thumbnail
2023-04-10
21
Thumbnail
2023-04-08
12
Thumbnail
2023-04-04
42
Thumbnail
2023-03-26
17
Thumbnail
2023-03-24
8
Thumbnail
2023-03-19
10
Thumbnail
2023-03-18
9
Thumbnail
2023-03-12
12