Bai白

Bai白

32 位追蹤者
開心畫圖工作,自在跳舞擺動,住在環繞綠意的家、陽光灑落整片落地窗的廣闊藍天,身邊是摯愛的伴侶、家人和寵物,人生最快樂幸福的事莫過於此❤ 望能一步步達到。
 工作聯繫、邀約請洽:[email protected]
27會員
42內容數
初次見面你好,我是Bai白👋畫話的人✍︎ 主要堆放一些創作/心得、生活體悟、偶爾有些讀書筆記,一個我放鬆心情的雲端幹話小宇宙,如果你也喜歡,請隨意逛逛或一起聊聊。
由新到舊
Thumbnail
2024-02-15
6
Thumbnail
2024-01-30
7
Thumbnail
2024-01-28
9
Thumbnail
2024-01-16
14
Thumbnail
2023-12-25
9
Thumbnail
2023-12-15
26
Thumbnail
2023-12-13
19
Thumbnail
2023-08-27
20
Thumbnail
2023-08-13
7
Thumbnail
2022-04-24
3
Thumbnail
2022-01-23
8
Thumbnail
2022-01-16
6
Thumbnail
2021-10-11
6
Thumbnail
2021-09-26
8
Thumbnail
2021-07-15
4
Thumbnail
2021-07-14
2
Thumbnail
2021-07-13
6
Thumbnail
2021-07-11
5
Thumbnail
2021-07-11
1
Thumbnail
2021-07-10
2
Thumbnail
2021-07-10
1
Thumbnail
2021-07-06
6
Thumbnail
2021-07-03
2
Thumbnail
2021-07-02
2
Thumbnail
2021-07-01
4
Thumbnail
2021-07-01
0
Thumbnail
2021-06-29
2
Thumbnail
2021-06-28
3
Thumbnail
2021-06-26
3
Thumbnail
2021-06-26
12
Thumbnail
2021-06-25
52
Thumbnail
2021-06-24
2
Thumbnail
2021-06-24
1
Thumbnail
2020-11-05
4
2020-11-03
2
Thumbnail
2020-11-02
1
Thumbnail
2020-11-01
1
Thumbnail
2020-01-06
4
Thumbnail
2020-01-01
7