Pony

Pony

26 位追蹤者
Pony,本名馬曼容,1995 年生,鍾意香港的台北人,粉專 PONY WORLD 經營者。遊走於影評和影展圈,偶爾接文字編輯及評審工作。曾獲深焦青年影評人大賽二等獎、第三屆金馬影展亞洲電影觀察團,現為台灣影評人協會理事。
由新到舊
Thumbnail
2023-10-20
6
Thumbnail
2022-08-29
18
Thumbnail
2021-12-06
15
Thumbnail
2021-11-26
8
Thumbnail
2019-11-19
7
Thumbnail
2019-11-01
5
Thumbnail
2019-10-25
4
Thumbnail
2018-08-02
0
Thumbnail
2018-06-25
11
Thumbnail
2018-03-07
3
Thumbnail
2017-11-07
0
Thumbnail
2017-08-14
0
Thumbnail
2017-07-26
1