Lîm Uí-thîng

Lîm Uí-thîng

38 位追蹤者
我是一位醫療教育工作者。對兒童、教育、教養都很有興趣。曾在一所蒙特梭利中小學學習「蒙特梭利教育哲學」,研究自學精神:自由丶主動,做自己的主人。目前除了語言治療師專業以外,也在「所在教育工作室」為台灣的家庭教育努力。期待與每個熱愛生活,真實而純粹的人們,在此相遇,一起交流學習,一起思考什麼是生命。
由新到舊
Thumbnail
2023-08-12
3
Thumbnail
2023-07-22
5
Thumbnail
2023-07-07
3
Thumbnail
2022-10-15
6
Thumbnail
2022-03-31
5
Thumbnail
2022-02-04
6
Thumbnail
2022-01-25
4
Thumbnail
2022-01-24
6
Thumbnail
2021-11-27
5
Thumbnail
2021-11-20
9
Thumbnail
2021-09-25
8
Thumbnail
2021-08-24
3
Thumbnail
2021-08-21
5
Thumbnail
2021-05-23
4
Thumbnail
2021-05-08
6
Thumbnail
2021-05-01
5
Thumbnail
2021-03-13
6
Thumbnail
2021-02-13
5
Thumbnail
2021-01-02
5
Thumbnail
2020-12-26
7
Thumbnail
2020-12-05
5
Thumbnail
2020-12-01
3
Thumbnail
2020-11-28
5
Thumbnail
2020-11-24
3
Thumbnail
2020-11-15
7
Thumbnail
2020-11-08
6
Thumbnail
2020-10-31
3
Thumbnail
2020-10-20
4
Thumbnail
2020-10-17
8
Thumbnail
2020-10-13
4
Thumbnail
2020-10-11
3
Thumbnail
2020-10-06
2
Thumbnail
2020-10-04
1
Thumbnail
2020-09-27
3
Thumbnail
2020-09-24
2
Thumbnail
2020-09-22
4
Thumbnail
2020-09-13
6
Thumbnail
2020-09-10
2
Thumbnail
2020-08-30
3
Thumbnail
2020-08-25
4
Thumbnail
2020-08-16
4
Thumbnail
2020-08-06
3
Thumbnail
2020-08-03
2
Thumbnail
2020-07-27
4
Thumbnail
2020-07-19
9
Thumbnail
2020-07-14
5