DTBar 喝茶吧!

DTBar 喝茶吧!

94 位追蹤者
大家好!歡迎來到喝茶吧!我是DT! 原本我叫癡茶人,後來調整方向 —— vocus:寫寫閱讀筆記、聊聊關於飲品的各種知識 IG (調酒作品集):https://www.instagram.com/dtbar666/ YouTube (飲品知識):https://reurl.cc/
95會員
138內容數
閱讀能夠充實我們自己的腦袋,筆記是能夠讓自己將讀過的東西融會貫通。在閱讀筆記裡,我希望與你分享我從書中看到的知識,再點綴上一些自己的想法,希望在閱讀的過程中你我都能夠從書中學習更多。
由新到舊
Thumbnail
2024-02-24
1
Thumbnail
2024-02-16
1
Thumbnail
2024-02-14
4
Thumbnail
2024-02-13
2
Thumbnail
2024-02-10
1
Thumbnail
2024-02-04
2
Thumbnail
2024-02-03
5
Thumbnail
2024-01-20
3
2024-01-11
1
Thumbnail
2024-01-01
2
Thumbnail
2023-03-08
9
Thumbnail
2023-01-28
5
Thumbnail
2022-12-24
7
Thumbnail
2022-12-10
7
Thumbnail
2022-11-19
11
Thumbnail
2022-08-28
8
Thumbnail
2022-08-20
6
Thumbnail
2022-07-29
5
Thumbnail
2022-07-16
3
Thumbnail
2022-07-02
4
Thumbnail
2022-06-11
6
Thumbnail
2022-05-07
2
Thumbnail
2022-04-23
1
Thumbnail
2022-04-02
7
Thumbnail
2022-03-26
8
Thumbnail
2022-03-19
3
Thumbnail
2022-02-21
7
Thumbnail
2022-01-08
6
Thumbnail
2021-12-25
6
Thumbnail
2021-12-18
4
Thumbnail
2021-11-27
4
Thumbnail
2021-11-22
5
Thumbnail
2021-11-13
5
Thumbnail
2021-10-30
8
Thumbnail
2021-10-23
7
Thumbnail
2021-10-20
15
Thumbnail
2021-10-11
4
Thumbnail
2021-09-25
8
Thumbnail
2021-09-19
4
Thumbnail
2021-09-04
4
Thumbnail
2021-08-28
7
Thumbnail
2021-08-21
5
Thumbnail
2021-08-14
5
Thumbnail
2021-08-07
4
Thumbnail
2021-08-04
4
Thumbnail
2021-07-26
2
Thumbnail
2021-07-23
5
Thumbnail
2021-07-21
3
Thumbnail
2021-07-16
4
Thumbnail
2021-07-07
3
Thumbnail
2021-07-02
5
Thumbnail
2021-06-30
2
Thumbnail
2021-06-26
6
Thumbnail
2021-06-23
3
Thumbnail
2021-06-18
4
Thumbnail
2021-06-12
3
Thumbnail
2021-06-11
3
Thumbnail
2021-06-04
5
Thumbnail
2021-05-28
11
Thumbnail
2021-05-21
5
Thumbnail
2021-05-07
5
Thumbnail
2021-04-30
8
Thumbnail
2021-04-09
3
Thumbnail
2021-04-02
4
Thumbnail
2021-03-26
5
Thumbnail
2021-03-19
4
Thumbnail
2021-03-12
3
Thumbnail
2021-03-05
4
Thumbnail
2021-02-26
10
Thumbnail
2021-02-19
4
Thumbnail
2021-02-12
2
Thumbnail
2021-02-05
5
Thumbnail
2021-01-29
3
Thumbnail
2021-01-22
8
Thumbnail
2021-01-15
6
Thumbnail
2021-01-08
6
Thumbnail
2021-01-01
5
Thumbnail
2020-12-25
8
Thumbnail
2020-12-18
5
Thumbnail
2020-12-12
5
Thumbnail
2020-12-04
6
Thumbnail
2020-11-27
8
Thumbnail
2020-11-20
4
Thumbnail
2020-11-13
3
Thumbnail
2020-11-06
7
Thumbnail
2020-10-30
3
Thumbnail
2020-10-23
4
Thumbnail
2020-10-16
6
Thumbnail
2020-10-09
4
Thumbnail
2020-10-02
6
Thumbnail
2020-08-28
3
Thumbnail
2020-08-21
2
Thumbnail
2020-08-07
4
Thumbnail
2020-07-31
1
Thumbnail
2020-07-24
2
Thumbnail
2020-07-17
4
Thumbnail
2020-07-12
5
Thumbnail
2020-07-03
4
Thumbnail
2020-06-26
2
Thumbnail
2020-06-24
1