KC

KC

59 位追蹤者
一個被西班牙文耽誤的中文系女子,有了採訪編輯的經驗,幸運地做著喜歡的企劃、採訪崇拜的藝術家。未來將會在世界各地用不同的語言繼續書寫、繼續專訪。 各式人物專訪、書評、影評,請來信:[email protected]
由新到舊
Thumbnail
2023-10-31
10
Thumbnail
2023-09-25
12
Thumbnail
2023-09-19
7
Thumbnail
2023-09-07
9
Thumbnail
2023-09-01
4
Thumbnail
2023-08-10
5
Thumbnail
2023-07-28
6
Thumbnail
2023-07-27
8
Thumbnail
2023-07-17
13
Thumbnail
2023-05-25
30
Thumbnail
2023-05-24
17
Thumbnail
2023-05-01
8
Thumbnail
2023-04-18
10
Thumbnail
2023-03-17
9
Thumbnail
2023-03-13
8
Thumbnail
2023-03-09
8
Thumbnail
2023-02-10
5
Thumbnail
2023-02-09
7
Thumbnail
2023-02-04
13
Thumbnail
2023-01-16
10
Thumbnail
2023-01-10
21
Thumbnail
2022-12-29
6
Thumbnail
2022-12-23
6
Thumbnail
2022-12-17
25
Thumbnail
2022-12-08
10
Thumbnail
2022-11-23
10
Thumbnail
2022-08-10
13
Thumbnail
2022-04-17
15
Thumbnail
2022-02-24
4
Thumbnail
2021-09-05
2
Thumbnail
2021-08-06
2
Thumbnail
2021-06-28
3
Thumbnail
2021-06-20
3
Thumbnail
2021-06-10
6
Thumbnail
2021-05-28
6
Thumbnail
2021-05-25
1
Thumbnail
2021-04-11
6
Thumbnail
2021-04-05
5
Thumbnail
2021-03-28
4