Wisdom

Wisdom

74 位追蹤者
∞ 一個練習活得清醒的人。 ∞ 相信每個人、在某些時刻,都能連結內在智慧 。
這裡歡迎問問題,因為我喜歡問題更甚於答案,我最怕有一天我不再對生命感到困惑,然後停止提問。 【每一個困惑都帶來一個突破。而提問是從困惑前往突破的最快路徑】,請看留言區第一則貼文,裡面有我衷心的歡迎。
由新到舊
Thumbnail
2024-02-20
5
Thumbnail
2024-01-27
12
Thumbnail
2024-01-01
6
Thumbnail
2023-12-14
4
Thumbnail
2023-11-28
4
Thumbnail
2023-10-28
8
Thumbnail
2023-10-05
12
Thumbnail
2023-09-28
7
Thumbnail
2023-09-23
8
Thumbnail
2023-09-13
5
Thumbnail
2023-09-08
7
Thumbnail
2023-09-07
1
Thumbnail
2023-09-01
2
Thumbnail
2023-08-31
13
Thumbnail
2023-08-13
12
Thumbnail
2023-08-02
14
Thumbnail
2023-07-24
13
Thumbnail
2023-07-03
5
Thumbnail
2023-07-03
9
Thumbnail
2023-06-28
7
Thumbnail
2023-06-26
8
Thumbnail
2023-06-11
10
Thumbnail
2023-06-07
9
Thumbnail
2023-06-07
5
Thumbnail
2023-05-28
5
Thumbnail
2023-05-28
4
Thumbnail
2023-05-28
4
Thumbnail
2023-05-14
12
Thumbnail
2023-05-10
24
Thumbnail
2023-05-08
10
Thumbnail
2023-05-01
10
Thumbnail
2023-03-23
13
Thumbnail
2023-03-22
5
Thumbnail
2023-03-21
5
Thumbnail
2023-03-10
3
Thumbnail
2023-03-08
5
Thumbnail
2023-03-07
4
Thumbnail
2023-03-04
7
Thumbnail
2023-02-17
3
Thumbnail
2023-01-28
5
Thumbnail
2023-01-13
5
Thumbnail
2023-01-11
7
Thumbnail
2022-12-09
6
Thumbnail
2022-12-08
7
Thumbnail
2022-12-05
6
Thumbnail
2022-11-24
5
Thumbnail
2022-11-16
5
Thumbnail
2022-11-09
9
Thumbnail
2022-11-09
1
Thumbnail
2022-11-04
7
Thumbnail
2022-11-04
2
Thumbnail
2022-11-03
4
Thumbnail
2022-11-01
7
Thumbnail
2022-10-29
7
Thumbnail
2022-10-29
5
Thumbnail
2022-10-29
1
Thumbnail
2022-10-29
7
Thumbnail
2022-10-27
10
Thumbnail
2022-10-26
6
Thumbnail
2022-10-20
8
Thumbnail
2022-10-17
8
Thumbnail
2022-10-16
8
Thumbnail
2022-10-14
7
Thumbnail
2022-10-05
7
Thumbnail
2022-10-01
9
Thumbnail
2022-09-30
5
Thumbnail
2022-09-08
6
Thumbnail
2022-09-07
6
Thumbnail
2022-09-05
6
Thumbnail
2022-09-05
6
Thumbnail
2022-09-04
9
Thumbnail
2022-09-03
7
Thumbnail
2022-09-02
5
Thumbnail
2022-08-25
9
Thumbnail
2022-06-24
5
Thumbnail
2022-04-12
4
Thumbnail
2022-04-12
1
Thumbnail
2022-04-11
7
Thumbnail
2022-04-10
7
Thumbnail
2022-04-09
7
Thumbnail
2022-04-08
4
Thumbnail
2022-04-07
5
Thumbnail
2022-04-06
4
Thumbnail
2022-04-05
1
Thumbnail
2022-04-04
2
Thumbnail
2022-04-03
1
Thumbnail
2022-04-03
4
Thumbnail
2022-02-20
5
Thumbnail
2022-02-11
5
Thumbnail
2022-02-09
8
Thumbnail
2022-02-07
5
Thumbnail
2022-02-06
4
Thumbnail
2022-02-06
2
Thumbnail
2022-02-06
5