\SOHO/ 小六小姐

\SOHO/ 小六小姐

49 位追蹤者
經歷了多年企劃,看過了平面媒體、課程開發、露營休閒等產業,在2019年開始自己的接案人生,以內容行銷提供服務,長年合作生殖醫學,以及消費商品/新式餐廳/訂製傢俱等,旅程中還為主廚翻譯書籍,一步一步,2023年開始探索回歸自己的道路。與以往所有的選擇不同,這次「要把主導權授予自己」全新的人生探索 ~
生活旅程,離不開的那些事
由新到舊
Thumbnail
2024-03-12
1
Thumbnail
2024-01-05
4
Thumbnail
2024-01-02
4
Thumbnail
2023-11-15
2
Thumbnail
2023-11-10
3
Thumbnail
2023-10-17
7
Thumbnail
2023-10-13
9
Thumbnail
2023-10-11
8
Thumbnail
2023-10-10
5
Thumbnail
2023-10-09
6
Thumbnail
2023-10-08
7
Thumbnail
2023-10-07
8
Thumbnail
2023-10-07
1
Thumbnail
2023-10-07
2
Thumbnail
2023-09-28
6
Thumbnail
2023-04-14
4
Thumbnail
2023-02-22
5
Thumbnail
2023-02-20
4
Thumbnail
2023-02-19
7
Thumbnail
2023-02-18
4
Thumbnail
2023-02-17
5
Thumbnail
2023-02-16
5
Thumbnail
2023-02-15
3
Thumbnail
2023-02-15
1
Thumbnail
2023-02-14
7
Thumbnail
2023-02-14
1
Thumbnail
2023-02-13
3
Thumbnail
2023-02-13
0
Thumbnail
2022-10-13
10
Thumbnail
2022-07-31
5
Thumbnail
2022-07-31
0
Thumbnail
2022-07-29
5
Thumbnail
2022-06-21
4
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-06-21
0
Thumbnail
2022-05-27
4
Thumbnail
2022-05-24
5
Thumbnail
2022-04-12
4
Thumbnail
2022-03-09
2
Thumbnail
2022-02-25
5
Thumbnail
2022-02-17
6
2022-02-16
4
Thumbnail
2022-01-18
3
Thumbnail
2021-11-15
10
Thumbnail
2021-10-18
3
Thumbnail
2021-10-09
4
Thumbnail
2021-08-19
2
Thumbnail
2021-08-09
2
Thumbnail
2021-08-09
2
Thumbnail
2021-04-15
1
Thumbnail
2021-03-10
4
Thumbnail
2021-03-03
2
Thumbnail
2021-02-24
4
Thumbnail
2021-02-13
1
Thumbnail
2021-02-13
0
Thumbnail
2021-02-13
2
Thumbnail
2021-02-13
3
Thumbnail
2021-02-13
2
Thumbnail
2020-10-08
5
Thumbnail
2020-09-11
2
Thumbnail
2020-07-24
2
Thumbnail
2020-07-18
1
Thumbnail
2020-07-05
2
Thumbnail
2020-05-06
1
Thumbnail
2020-05-06
1
Thumbnail
2020-04-10
1
Thumbnail
2020-04-09
0
Thumbnail
2020-03-25
0
Thumbnail
2020-03-25
0
Thumbnail
2020-03-25
0
Thumbnail
2020-02-20
1
Thumbnail
2020-02-19
2
Thumbnail
2020-02-19
1
Thumbnail
2020-02-17
1
Thumbnail
2020-02-16
7
Thumbnail
2019-11-12
4
Thumbnail
2019-10-02
2
Thumbnail
2019-09-30
6
Thumbnail
2019-09-16
3
Thumbnail
2019-09-09
12
Thumbnail
2019-06-25
3
Thumbnail
2019-06-15
2
Thumbnail
2019-05-06
1
Thumbnail
2019-05-04
0
Thumbnail
2019-05-02
0
Thumbnail
2019-04-17
10
Thumbnail
2019-04-17
1
Thumbnail
2019-04-17
1
Thumbnail
2019-04-09
1
Thumbnail
2019-04-07
1
Thumbnail
2019-04-02
2
Thumbnail
2019-03-28
2