Francis Kao

Francis Kao

37 位追蹤者
置身電子化的七年級生,放棄紙本記錄之後的人生點滴探索。 願文以載道,哪怕對於世界的貢獻只有隻字片語,足矣。
36會員
136內容數
這是一個小小的心願,接觸茶業10年以上,總覺得該對業界有所回饋。面對人生的無常,更應該以文字保留思想。 希望透過這種出版形式,一來將自己所學加以整理,二來將茶葉相關的基本知識更加普及,讓茶文化有機會更源遠流長。 頭像為我的父親,現已退休,感謝他多年的教導,以此為念。
由新到舊
Thumbnail
2024-01-14
1
Thumbnail
2024-01-14
2
Thumbnail
2023-12-16
3
Thumbnail
2023-12-10
4
Thumbnail
2023-11-12
3
Thumbnail
2023-11-04
6
Thumbnail
2023-10-07
4
Thumbnail
2023-09-10
12
Thumbnail
2023-09-10
0
Thumbnail
2023-08-23
1
Thumbnail
2023-07-26
2
Thumbnail
2023-06-23
21
Thumbnail
2023-05-07
3
Thumbnail
2023-03-12
5
Thumbnail
2023-03-12
2
Thumbnail
2023-03-12
1
Thumbnail
2023-01-13
4
Thumbnail
2022-12-04
4
Thumbnail
2022-12-03
3
Thumbnail
2022-11-20
5
Thumbnail
2022-10-30
5
Thumbnail
2022-10-16
7
Thumbnail
2022-10-16
1
Thumbnail
2022-09-03
5
Thumbnail
2022-08-23
5
Thumbnail
2022-08-09
4
Thumbnail
2022-08-03
6
Thumbnail
2022-08-03
4
Thumbnail
2022-06-11
2
Thumbnail
2022-05-26
2
Thumbnail
2022-05-17
2
Thumbnail
2022-05-15
5
Thumbnail
2022-04-30
3
Thumbnail
2022-04-29
5
Thumbnail
2022-04-29
2
Thumbnail
2022-04-15
5
Thumbnail
2022-04-02
5
Thumbnail
2022-03-20
5
Thumbnail
2022-03-19
1
Thumbnail
2022-02-23
4
Thumbnail
2022-02-13
2
Thumbnail
2022-02-03
3
Thumbnail
2022-02-02
2
Thumbnail
2022-01-18
3
Thumbnail
2021-10-31
5
Thumbnail
2021-10-26
4
Thumbnail
2021-10-18
2
Thumbnail
2021-10-17
5
Thumbnail
2021-10-10
4
Thumbnail
2021-10-03
4
Thumbnail
2021-10-03
3
Thumbnail
2021-09-25
3
Thumbnail
2021-09-16
4
Thumbnail
2021-09-16
3
Thumbnail
2021-09-02
8
Thumbnail
2021-08-29
2
Thumbnail
2021-08-29
0
Thumbnail
2021-08-28
1
Thumbnail
2021-08-23
4
Thumbnail
2021-08-15
1
Thumbnail
2021-08-15
1
Thumbnail
2021-08-03
1
Thumbnail
2021-08-01
3
Thumbnail
2021-08-01
1
Thumbnail
2021-07-25
1
Thumbnail
2021-07-20
2
Thumbnail
2021-05-27
1
Thumbnail
2021-05-08
3
Thumbnail
2021-04-14
3
Thumbnail
2021-04-13
1
Thumbnail
2021-04-09
1
Thumbnail
2021-03-26
2
Thumbnail
2021-03-24
1
Thumbnail
2021-03-24
0
Thumbnail
2021-03-10
2
Thumbnail
2021-03-10
1
Thumbnail
2021-03-08
1
Thumbnail
2021-03-08
0
Thumbnail
2021-03-08
0
Thumbnail
2021-03-08
0
Thumbnail
2021-03-08
0
Thumbnail
2021-03-08
0
Thumbnail
2021-03-08
1
Thumbnail
2021-03-02
1
Thumbnail
2021-03-02
0
Thumbnail
2021-03-02
0
Thumbnail
2021-03-02
0
Thumbnail
2021-02-26
3
Thumbnail
2021-02-19
1
2021-02-19
0
Thumbnail
2021-02-18
1
Thumbnail
2021-02-18
0
Thumbnail
2021-02-18
0
Thumbnail
2021-02-18
0
Thumbnail
2021-02-18
0
Thumbnail
2021-02-18
0
Thumbnail
2021-01-29
2
Thumbnail
2021-01-29
0
Thumbnail
2021-01-29
1
Thumbnail
2021-01-22
3