Porter

Porter

20 位追蹤者
長年糾結於理性思考與感性情感的交叉口,擁有物理與材料科學背景但內心始終流著設計血液。抱持著遲早要回台灣的心態,瘋狂的往外漂流。在中國工作期間,體會到經濟巨人的震撼,但在英國重返校園後才了解到,擁有自身文化才是最美的意義。努力看清事物存在的目的,卻越看越模糊。
19會員
36內容數
G.G.=Generation Gap =代溝。還有比接班更容易出現代溝議題嗎?舉凡觀念、趨勢、管理、人才、政策、制度等方方面面在日常工作上的隔代差異,新一代承擔上一代的成功或失敗、老屁股的明爭暗鬥,會碰撞出什麼樣的火花、爭執、委屈?又有什麼樣的契機、轉折與喜悅?為什麼要接班?成功,對於接班來說,又是什麼呢?
由新到舊
Thumbnail
2024-02-05
3
Thumbnail
2023-12-28
2
Thumbnail
2023-12-05
4
Thumbnail
2023-11-30
2
Thumbnail
2023-10-16
6
Thumbnail
2023-09-14
5
Thumbnail
2023-09-07
6
Thumbnail
2023-09-07
0
Thumbnail
2023-09-05
6
Thumbnail
2023-08-08
6
Thumbnail
2023-08-01
14
Thumbnail
2023-07-21
8
Thumbnail
2023-07-03
1
Thumbnail
2023-06-27
7
Thumbnail
2023-06-06
4
Thumbnail
2023-05-30
3
Thumbnail
2023-05-27
3
Thumbnail
2023-05-05
7
Thumbnail
2023-04-27
1
Thumbnail
2023-04-21
3
Thumbnail
2023-04-19
4
Thumbnail
2023-04-12
5
Thumbnail
2023-03-30
4
Thumbnail
2023-03-15
4
Thumbnail
2023-03-08
5
Thumbnail
2023-02-27
6
Thumbnail
2023-02-11
4
Thumbnail
2023-02-09
3
Thumbnail
2023-01-04
4
Thumbnail
2022-12-26
8
Thumbnail
2022-11-16
6
Thumbnail
2022-11-10
6
Thumbnail
2022-11-01
6
Thumbnail
2022-10-26
7
Thumbnail
2022-10-18
8
Thumbnail
2022-10-13
7
Thumbnail
2022-10-10
10
Thumbnail
2022-10-06
7
Thumbnail
2021-07-16
0
Thumbnail
2021-07-16
0
Thumbnail
2021-06-14
1
Thumbnail
2021-06-13
1
Thumbnail
2021-03-25
1
Thumbnail
2021-01-11
1
Thumbnail
2021-01-10
0
Thumbnail
2020-09-26
0
Thumbnail
2020-08-25
1
Thumbnail
2020-08-18
1
Thumbnail
2020-05-01
0
Thumbnail
2019-10-14
0
Thumbnail
2018-11-17
0