Saraha

Saraha

61 位追蹤者
我,是Saraha。 一個充滿矛盾的靈魂。 願世上如我一般矛盾的靈魂,都得以接納、整合真實的自我。
39會員
38內容數
動盪衝突是我,寧靜和諧是我。 束縛是我,自由是我。 強悍是我,溫柔是我。 叛逆是我,乖巧是我。 緊繃是我,放鬆是我。 猶疑是我,堅定是我。 我,是Saraha。 一個充滿矛盾的靈魂。 願世上如我一般矛盾的靈魂,都得以接納、整合真實的自我。
由新到舊
Thumbnail
2024-05-23
15
Thumbnail
2024-05-22
19
Thumbnail
2024-05-21
31
Thumbnail
2024-05-20
26
Thumbnail
2024-05-16
31
Thumbnail
2024-05-15
24
Thumbnail
2024-05-14
24
Thumbnail
2024-05-13
29
Thumbnail
2024-05-13
26
Thumbnail
2024-05-11
26
Thumbnail
2024-05-10
32
Thumbnail
2024-05-09
24
Thumbnail
2024-05-08
32
Thumbnail
2024-05-07
34
Thumbnail
2024-05-06
36
Thumbnail
2024-05-05
23
Thumbnail
2024-05-05
32
Thumbnail
2024-05-04
30
Thumbnail
2024-05-03
33
Thumbnail
2024-05-02
19
Thumbnail
2024-05-02
26
Thumbnail
2024-05-01
15
Thumbnail
2024-04-30
22
Thumbnail
2024-04-30
20
Thumbnail
2024-04-29
13
Thumbnail
2024-04-28
12
Thumbnail
2024-04-27
9
Thumbnail
2024-04-26
12
Thumbnail
2024-04-26
6
Thumbnail
2024-04-26
8
Thumbnail
2024-04-25
6
Thumbnail
2024-04-23
9
Thumbnail
2024-04-20
10
Thumbnail
2024-04-18
11
Thumbnail
2024-04-17
9
Thumbnail
2024-04-12
7
Thumbnail
2024-04-10
13
Thumbnail
2024-04-10
13